Amerikanska revolutionen är ett stort och innehållsrikt ämne som ligger till grund för dagens USA. Det som kallas tebjudningen är händelsen i Boston som inträffade efter att den brittiska regeringen år 1767 skrev under Townshend Acts, ett avtal som innebar skatteökning på viktiga handelsvaror som papper, glas och te. De kolonisatörer som berördes av skattehöjningen blev arga och organiserade därför en bojkott mot brittiska varor. Förklädda till den amerikanska ursprungsbefolkningen mohawker gick därför den 16 december 1773 en grupp människor som leddes av Samuel Adams, ombord på brittiska tehandlares skepp och kastade te till ett värde av omkring 18 000 pund. Tebjudningen har än idag en stor betydelse i USA.

Den amerikanska revolutionen skedde under senare delen av 1770-talet och innebar grundandet av Amerikas förenta stater, USA. Det var de 13 brittiska kolonierna på Nordamerikas östkust som samarbetade för målet att uppnå självständighet från det Brittiska imperiet. Amerikas självständighetsförklaring kom till stånd 1776 efter år av väpnade konflikter. Det var under revolutionen som dagens värderingar lades till grund. Det nya landet USA bildades, Amerika gick från monarki till republik, en ökning av demokratin skedde vilket bidrog till att den traditionella sociala hierarkin sattes på spel. Konsekvensen av tebjudningen blev att hamnen i Boston stängdes av Storbritannien till dess att kolonisatörerna angav vilka tehandlares varor som blivit dumpade.

Tebjudningen i Bostons hamn där en stor mängd te dumpades i protest

Tebjudningen är en viktig punkt i Amerikas historia

Att Storbritannien stängde hamnen bidrog till att britterna blev ännu mer avskydda av kolonisatörerna. Revolutionen och tebjudningen hämtade stor inspiration från dåtidens upplysningsfilosofer som ansåg att folket har rätt att avsätta sina överordnade om dessa kränker rättigheterna för folket, i detta fall kolonisatörerna. Just denna idé bygger på John Lockes teori om samhällskontraktet, där samarbete står i fokus för att uppnå förändring. Anledningen till den amerikanska revolutionen var många med det handlade exempelvis om handelsrestriktioner och att kungliga domare skulle avlönas direkt från London och därmed togs inte hänsyn till koloniernas lagar. Kort sagt, handlade det om att kolonisatörerna kände sig orättvist behandlade av engelsmännen.