Anarkism är en politisk filosofi som tycker att en stat skall drivas utan någon obligatorisk regering eller några obligatoriska regler att följa. Anarkism vill ha ett samhälle utan stat, kapitalism eller några andra hierarkiska system. Filosofin är också nära släkt med Libertarianismen, vilket är en filosofi som handlar om att man skall sätta individens fria vilja främst, samt dess individuella rättigheter. Anarki har historiskt varit nära förknippad med arbetarrörelsen, vilken såg filosofin som ett alternativ till ta över staten och kapitalets makt. Filosofin växte i samband med att arbetsrörelsen uppstod. Denna i sin tur framkom i samband med den industriella revolutionen.

Det finns olika typer av Anarkism. Till exempel finns det individualanarkism. Detta är en filosofi som sätter individens rättigheter före gruppens rättigheter i ett samhälle. Man ser även risker i att kränka individers rättigheter när man ställer ett större värde till gruppen. Sedan finns det en social falang av filosofin. Den tycker att den kapitalistiska staten inte skall erövras utan avskaffas och att man skall decentralisera beslutsrätten för att stanna kvar i de minsta enheterna. Sedan finns det även en kristen del av filosofin, där man tror att Gud är den enda auktoriteten som kristna är underställda att lyda under sitt liv som kristna medborgare.

Anarkism – så grundades filosofin

Den första personen som systematiserade filosofin Anarkism tros vara en person vid namn Zenon. Zenon var en filosof som motsatte sig Platons bok Staten och påpekade att man istället skulle ha en fri kommun utan egendom, pengar, stat, lagar och polisiärt arbete. samtidigt visade han också på att de enda lagarna som skulle gälla var naturlagarna och att man i stället skulle leva efter förnuft, kärlek och könens lika rättigheter. Han skissade också på grunderna till en frihetlig utopi flera hundra år innan liberalismen och socialismen var påtänkta. Hans arbete har dock inte överlevt tidens gång men hänvisas till av flera inflytelserika anarkister.

Anarkism en filosofi om ett samhälle där endast naturlagarna råder